Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.  40-760 Katowice ul. Panewnicka 65

Przetargi i konkursy

Aktualne postępowania przetargowe znajdują się na stronie:

www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice


Aktualne Postępowania konkursowe

Data Dotyczy Pobierz
09.01.2023r Dotyczy: "Udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie sekcji zwlok oraz przechowywania zwlok po sekcji powyzej 72 godzin"

OPO/01/K/2023
Ogłoszenie.pdf

Warunki.pdf

Umowa.pdf

Zalacznik 1

Zalacznik 2

Zalacznik 3

09.12.2022r Dotyczy: "Udzielenie lekarskich swiadczen zdrowotnych w zakresie konsultacji diabetologicznych w Poradni Okulistycznej"

OPO/44/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Warunki.pdf

09.12.2022r Dotyczy: "Udzielanie lekarskich œwiadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z. w odzinach ordynacji dziennej oraz poza godzinami ordynacji dziennej"

OPO/43/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Warunki.pdf

01.12.2022r Dotyczy: "Udzielenie pielegniarskich swiadczen zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. CPV:85111000-0 uslugi szpitalne w zakresie Oddzialu Chorob Wewnetrznych oraz pozostalych komorek organizacyjnych w ordynacji dziennej i na dyzury."

OPO/42/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Roztrzygnięcie.pdf

01.12.2022r Dotyczy: "Udzielenie pielegniarskich swiadczen zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. CPV:85111000-0 uslugi szpitalne w zakresie Izby Przyjec oraz pozostalych komorek organizacyjnych w ordynacji dziennej i na dyzury."

OPO/41/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Warunki.pdf

Roztrzygnięcie.pdf

30.11.2022r Dotyczy: "Udzielenie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarke operacyjna Bloku operacyjnego
w ordynacji dziennej i na dyzury. W okresie od 12 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2023r.
CPV:85111000-0 uslugi szpitalne"

OPO/40/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Warunki.pdf

Roztrzygnięcie.pdf

23.11.2022r Dotyczy: "udzielenie lekarskich swiadczen zdrowotnych w zakresie anestezjologii w Okregowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z. w godzinach ordynacji dziennej oraz poza godzinami ordynacji dziennej"

OPO/39/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Warunki.pdf

Ogłoszenie.pdf
23.11.2022r Dotyczy: "Udzielenie ambulatoryjnych lekarskich swiadczen zdrowotnych w zakresie Poradni Okulistycznej Okregowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z."

OPO/38/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Warunki.pdf

rozstrzygnięcie.pdf
10.11.2022r Dotyczy: "Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii na Oddziale Klinicznym Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej
w godzinach ordynacji dziennej"

OPO/36/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Warunki.pdf

rozstrzygniecie.pdf

09.11.2022r Dotyczy: "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistę w zakresie:
1. programu lekowego - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki zwiazanego z wiekiem (AVII))
2. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzęku plamki Żółtej (DME)."

OPO/35/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Warunki.pdf

Rozstrzygniecie

19.10.2022r Dotyczy:"udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań EMG w Pracowni EMG w siedzibie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach"

OPO/34/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu.pdf

13.10.2022r Dotyczy:"Wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na działalność niemedyczną - bankomat"

ATE/PPN/06/2022
Ogłoszenie.pdf

Specyfikacja.pdf

Zawiadomienie.pdf

27.09.2022r Dotyczy:"udzielanie ambulatoryjnych lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Okulistycznej"

OPO/31/K/2022
Ogloszenie.pdf

Uniewaznienie.pdf

27.09.2022r Dotyczy:"udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza okulistę w zakresie: 1. programu lekowego - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki zwišzanego z wiekiem (AMD)
2.programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME)"

OPO/30/K/2022
Ogloszenie.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf

27.09.2022r Dotyczy:"udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę instrumentariuszkę i anestezjologicznš bloku operacyjnego w ordynacji dziennej i na dyżury w okresie od 10 pazdziernika 2022 r. do 9 luty 2023 r."

OPO/29/K/2022
Ogloszenie.pdf

Wyjasnienia.pdf

Rozstrzygniecie.pdf

27.09.2022r Dotyczy:"udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na dyżury oraz w soboty, niedziele i święta"

OPO/28/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Uniewaznienie.pdf

27.09.2022r Dotyczy:"udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań w Pracowni Ultrasonograficznej w siedzibie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach w godzinach ordynacji dziennej"

OPO/27/K/2022
Ogloszenie.pdf

Rozstrzygniecie.pdf

27.09.2022r Dotyczy:"udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań EMG w Pracowni EMG w siedzibie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach"

OPO/26/K/2022
Ogłoszenie.pdf

27.09.2022r Dotyczy:"udzielanie ambulatoryjnych lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii na Oddziale Klinicznym Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej w godzinach ordynacji dziennej"

OPO/25/K/2022
Ogloszenie.pdf

27.09.2022r Dotyczy:"udzielanie ambulatoryjnych lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dla Pacjentów Poradni Neurologicznej oraz wykonywania badań profilaktycznych pracowników w zakresie neurologii"

OPO/23/K/2022
Ogloszenie.pdf

Rozstrzygniecie.pdf

12.09.2022r Dotyczy:"udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich na okres 1 roku w rodzaju CPV:85111000-0 usługi ochrony zdrowia w zakresie neurochirurgicznych zabiegów operacyjnych"

OPO/22/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Umowa.pdf

Warunki.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf

12.09.2022r Dotyczy:"udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie Onkologii klinicznej w ramach udziału w pracy wielodyscyplinarnego zespołu onkologicznego"

OPO/21/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Umowa.pdf

Warunki.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf

12.09.2022r Dotyczy:"udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej"

OPO/K/20/2022
Ogłoszenie.pdf

Umowa.pdf

Warunki.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf

12.09.2022r Dotyczy:"udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych"

OPO/19/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Umowa.pdf

Warunki.pdf

Zmiana.pdf

Zmiana 2.pdf

Wyjaśnienia.pdf

Wyjaśnienia 2.pdf

Wyjaśnienia 3.pdf

Zmodyfikowane szczegółowe warunki konkursu.pdf

Zmodyfikowany formularz ofertowo cenowy Załacznik 1A.pdf

Zmodyfikowany formularz ofertowo - cenowy Załacznik 1B.pdf

zmodyfikowany załacznik nr 2.pdf

zmodyfikowany projekt umowy Załacznik 4A.pdf

zmodyfikowany projekt umowy Załacznik 4B.pdf

Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu.pdf

12.09.2022r Dotyczy:"udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej"

OPO/18/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Umowa.pdf

Warunki.pdf

Rozstrzygniecie.pdf

12.09.2022r Dotyczy:"udzielenie lekarskich świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii W ramach dyżuru stacjonarnych poza ordynacją dzienna W dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta"

OPO/17/K/2022
Ogłoszenie.pdf

Umowa.pdf

Warunki.pdf

Rozstrzygniecie.pdf

22.08.2022r Dotyczy:"udzielenie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur endoskopowych CPV:85111000-0 usługi szpitalne"

OPO/16/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

ogłoszenie wyników.pdf

26.07.2022r Dotyczy:"udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji diabetologiczne w poradni okulistycznej"

OPO/15/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Umowa.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf

20.07.2022r Dotyczy:"ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA OKRĘGOWEGO SZPITALA KOLEJOWEGO W KATOWICACH ? s.p.z.o.z."

Termin składania ofert od 20.07.2022 do 03.08.2022

ogłoszenie konkursu.rtf

Link do oficjalnego ogłoszenia

04.07.2022r Dotyczy:"Wydzierawienie powierzchni budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z. na cele medyczne z przeznaczeniem na prosektorium; na działalność pomocniczą dla Szpitala wraz z zabezpieczeniem świadczeń usług dla pacjentów Szpitala"

ATE/PPN/05/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

zawiadomienie.pdf

22.06.2022r Dotyczy:"Wydzierawienie części nieruchomości zabudowanej z przeznaczniem na działalność medyczną niekonkurencyjną z działalnością Szpitala"

ATE/PPN/04/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Powiadomienie.pdf

21.06.2022r Dotyczy:"Udzielenie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur endoskopowych CPV:85111000-0 Usługi szpitalne"

OPO/14/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Unieważnienie.pdf

21.06.2022r Dotyczy:"Udzielenie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych CPV:85111000-0 Usługi szpitalne"

OPO/13/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Rozstrzygnięcie.pdf

15.06.2022r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej"

OPO/12/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Ogłoszenie o zmianie terminu do 28.06.2022 do 10:00

Unieważnienie.pdf

15.06.2022r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie Okulistyki w ramach dyżurów w stacjonarnych oraz pod telefonem"

OPO/09/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Ogłoszenie o zmianie terminu do 27.06.2022 do 10:00

Ogłoszenie o zmianie terminu do 01.09.2022 do 10:00

Ogłoszenie o zmianie terminu do 03 październik 2022 do 10:00

Modyfikacja szczegułowych Warunków Konkursu oraz projektu

Rozstrzygniecie.pdf

14.06.2022r Dotyczy:"Wydzierżawienie powierzchni Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. z przeznaczeniem na działalność niemedyczną "

ATE/PPN/03/2022
ogłoszenie przetargu.pdf

zawiadomienie.pdf

10.06.2022r Dotyczy:"Udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur endoskopowych"

OPO/11/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert.pdf

10.06.2022r Dotyczy:"Udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych"

OPO/10/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert.pdf

10.06.2022r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych"

OPO/08/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Ogłoszenie o zmianie terminu do 22.06.2022 do 10:10

Wyniki postępowania

09.06.2022r Dotyczy:"Wydzierżawienie powierzchni Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. z przeznaczeniem na działalność niemedyczną "

ATE/PPN/02/2022
ogłoszenie przetargu.pdf

Wyniki.pdf

02.06.2022r Dotyczy:" Wydzierżawienie powierzchni Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. z przeznaczeniem na działalność niemedyczną "

ATE/PPN/01/2022
ogłoszenie przetargu.pdf

Zawiadomienie.pdf

02.06.2022r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach dyżuru w stacjonarnych, a także dyżurów pod telefonem, w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta. "

OPO/07/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf

24.05.2022r Dotyczy:"udzielanie Pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 lipca 2022r. Do 31 grudni 2022r. CPV:85111000-0 usługi szpitalne W zakresie Izby Przyjęć oraz pozostałych komórek organizacyjnych w ordynacji dziennej i na dyżur."

OPO/06/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.pdf

18.05.2022r Dotyczy:" udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie: kierownik oddziału chorób węwnetrznych"

OPO/05/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.pdf

31.03.2022r Dotyczy:" udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Okulistycznej"

OPO/04/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Ogłoszenie o zmianie terminu do 15.04.2022

Ogłoszenie o zmianie terminu do 25.04.2022

Ogłoszenie o zmianie terminu do 23.05.2022

Ogłoszenie o zmianie terminu do 23.06.2022

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf

23.03.2022r Dotyczy:" udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach dyżurów stacjonarnych w dni powszednie poza ordynacją dzienną oraz w soboty, niedziele i święta "

OPO/03/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf

Ogłoszenie o zmianie terminu do 27.05.2022

Ogłoszenie o zmianie terminu do 27.06.2022

Odpowiedzi na zadane pytania

Ogłoszenie o zmianie terminu do 01.09.2022 do 10:00

Ogłoszenie o zmianie terminu do 03.10.2022 do 10:00

Modyfikacja szczegułowych Warunków Konkursu oraz projektu umowy

Rozstrzygniecie.pdf

23.03.2022r Dotyczy:" udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach dyżurów stacjonarnych w dni powszednie poza ordynacją dzienną oraz w soboty, niedziele i święta, a także dyżurów pod telefonem w soboty, niedziele i święta "

OPO/02/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf

Ogłoszenie o zmianie terminu do 27.05.2022

Ogłoszenie o zmianie terminu do 27.06.2022

Odpowiedzi na zadane pytania

Ogłoszenie o zmianie terminu do 01.09.2022 do 10:00

Ogłoszenie o zmianie terminu do 03.10.2022 do 10:00

Modyfikacja szczegułowych Warunków Konkursu oraz projektu umowy

Rozstrzygniecie.pdf

17.03.2022r Dotyczy:" Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie Izby Przyjęć oraz pozostałych komórek organizacyjnych w ordynacji dziennej i na dyżury. "

OPO/01/K/2022
ogłoszenie konkursu.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Ogłoszenie wyników.pdf

17.12.2021r Dotyczy:"wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej znajdujące się na terenie okręgowego szpitala kolejowego w Katowicach"

OSK/ATE/10/2021
ogłoszenie przetargu.pdf

Powiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf

14.12.2021r Dotyczy:"udzielenie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich na okres 01.01.2022r. - 30.06.2022"

OPO/38/K/2021
Konkurs OPO_38_K_2021.pdf

szczegółowe warunki konkursu OPO_38_K_2021.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu OPO_38_K_2021.pdf

25.11.2021r Dotyczy:"konkurs ofert na udzielanie piel?gniarskich ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie Oddzia?u Chor?b Wewn?trznych w ordynacji dziennej i na? dy?urach"

OPO/37/K/2021
Konkurs OPO_37_K_2021.pdf

Rozstrzygnie?cie konkursu OPO_37_K_2021.pdf

23.11.2021r Dotyczy:"Wydzierawienie pomieszcze? uytkowych znajduj?cych si? w budynku diagnostyczno zabiegowym Okr?gowego Szpiatla Kolejowego w katowicach - s.p.z.o.z. z przeznaczeniem na dzia?alno?? medyczn? niekonkur?cyjn? z dzia?alno?ci? Szpitala."

OSK/122/2021
Wydzierawienia nieruchomo?ci OSK/122/2021.pdf

10.11.2021r Dotyczy:"Wydzierawienia nieruchomo?ci zabudowanej znajduj?cej si? na terenie Okr?gowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na dzia?alno?? medyczn?, niekonkuruj?c? z dzia?alno?ci? szpitala"

OSK/117/2021
Wydzierawienia nieruchomo?ci OSK/100/2021.pdf

Powiadomienie o wyborze.pdf
22.10.2021r Dotyczy:"Wydzierawienia nieruchomo?ci zabudowanej znajduj?cej si? na terenie Okr?gowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65 z przeznaczeniem na dzia?alno?? medyczn?, niekonkuruj?c? z dzia?alno?ci? szpitala"

OSK/100/2021
Wydzierawienia nieruchomo?ci OSK/100/2021.pdf

Powiad.-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-2str.-15.11.2021.pdf.pdf

Powiad.-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1str.-15.11.2021.pdf

ZAWIADOMIENIE odwolanie postepowania

30.09.2021r Dotyczy:"konkurs na udzielanie piel?gniarskich ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie Izby Przyj?? w ordynacji dziennej i na dy?urach zwane dalej ?SWKO?"

OPO/36/K/2021
Ogloszenie-OPO-36-K-2021.pdf
Szczegolowe-warunki-konkursu-ofert-OPO-36-K-2021.pdf

Roztrzygniecie-konkursu-OPO-36-K-2021.pdf

03.09.2021r Dotyczy:"udzielanie ???wiadcze??? piel???gniarskich NA OKRES 16.09.2021R. ? 31.12.2021R. ???w zakresie Izby Przyj?????? w ordynacji dziennej i na dy???ury"

OPO/35/K/2021
Og???oszenie konkursu OPO-35-K-2021.pdf
Szczeg???owe warunki konkursu OPO-35-K-2021.pdf
Roztrzygni???cie konkursu.pdf

02.09.2021r Dotyczy:"konkurs ofert na udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie bada??? histopatologicznych"

OPO/34/K/2021
Og???oszenie konkursu OPO-34-K-2021.pdf
Szczeg???owe warunki konkursu OPO-34-K-2021.pdf
Zmiana terminu otwarcia ofert OPO.34.K.2021.pdf
Zmiana terminu otwarcia ofert OPO.34.K.2021.pdf
Wyja???nienia OPO.34.K.2021.pdf
Formularz-ofertowo-cenowy-OPO.34.K.2021.xls
Formularz-ofertowo-cenowy-OPO.34.K.2021.pdf
projekt-umowy.pdf
Roztrzygniecie-konkursu-OPO-34-K-2021.pdf
27.08.2021r Dotyczy:"konkurs ofert na udzielenie linii kredytowej lub po???yczkowej w wysoko???ci 2.000.000 z???"

konkurs ofert nr 2/2021
Formularz ofertowy nr 2/2021.pdf
Og???oszenie nr 2/2021.pdf
Specyfikacja konkursu nr 2/2021.pdf

27.08.2021r Dotyczy:"konkurs ofert na udzielenie kredytu lub po???yczki w wysoko???ci 18.340.000 z???"

konkurs ofert nr 1/2021
Formularz ofertowy konkurs ofert nr 1/2021.pdf
Og???oszenie konkurs ofert nr 1/2021.pdf
Specyfikacja konkurs ofert nr 1/2021.pdf

20.08.2021r Dotyczy:"Udzielanie piel???gniarskich ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie chor???b wewn???trznych w ordynacji dziennej i na dy???ury"

Uniewa???nienie konkursu OPO/31/K/2021
Og???oszenie konkursu OPO-31-K-2021.pdf
Szczeg???owe warunki konkursu OPO-31-K-2021.pdf

Uniewaz?nienie konkursu OPO-31-K-2021.pdf

19.08.2021r Dotyczy:"Udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych piel???gniarskich"

Uniewa???nienie konkursu OPO/33/K/2021
Og???oszenie konkursu OPO-33-K-2021.pdf
Szczego????owe warunki konkursu OPO-33-K-2021.pdf

Uniewaz?nienie konkursu OPO-33-K-2021.pdf

18.08.2021r Dotyczy:"Udzielenie ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie bada??? histopatologicznych"

Uniewa???nienie konkursu OPO/32/K/2021
Og???oszenie konkursu OPO-32-K-2021.pdf
Szczeg???owe warunki konkursu Ofert OPO-32-K-2021.pdf
Uniewa???nienie konkursu OPO-32-K-2021.pdf

26.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie chor???b wewnetrznych w ramach dy???ur???w stacjonarnych"

OPO/30/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie chor???b wewnetrznych w ramach dy???ur???w stacjonarnych"

OPO/26/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie okulistyki w ramach dy???ur???w stacjonarnych oraz dy???ur???w pod telefonem"

OPO/28/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Podmiana strony nr 9 w warunkach konkursu.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie chirurgii og???lnej w ramach dy???ur???w stacjonarnych oraz pod telefonem"

OPO/27/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

12.07.2021r Dotyczy:"Udzielenie lekarskich ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie anestezjologii w ramach dy???ur???w stacjonarnych"

OPO/29/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

25.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich na Izbie Przyj?????? w ramach dy???ur???w stacjonarnych"

OPO/20/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Uniewa???nienie
25.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich i pe???nienie funkcji Kierownika Izby Przyj?????? Okr???gowego Szpitala Kolejowego w Katowiach - s.p.z.o.z."

OPO/25/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Uniewa???nienie
18.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w zakresie Chirurgii Og???lnej , Chor???b Wewn???trznych, Anestezji, Izby Przyj?????? , Okulistyki w ramach dy???ur???w stacjonarnych oraz dy???ur???w pod telefon z zakresu Chirurgii Og???lnej i Okulistyki "

OPO/17/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Uniewa???nienie
16.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w zakresie programu lekowego - leczenie neowaskularnej(wysi???kowej) postacji zwyrodnienia plamki zwi???zanego z wiekiem"

OPO/21/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
16.06.2021r Dotyczy:"Udzielenie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesi???cy w zakresie anestezji - znieczulenie pacjent???w do bada??? ,zabieg???w i operacji."

OPO/14/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Uniewa???nienie
24.05.2021r Dotyczy:"Udzielenie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesi???cy w zakresie radioterapii onkologicznej."

OPO/16/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
24.05.2021r Dotyczy:"Udzielenie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesi???cy w rodziaju us???ugi szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie wielodyscyplinarnego zespo???u onkologicznego."

OPO/18/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
18.05.2021r Dotyczy:"Udzielenie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich przez lekarza specjalist??? w zakresie chor???b wewnetrznych w ramach ordynacji dziennej oraz dy???ur???w."

OPO/24/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Rozstrzygniecie
12.05.2021r Dotyczy:"Udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich na okres 12 miesi???cy w rodzaju CPV:85111000-0 us???ugi szpitalne w zakresie anestezjologii intensywnej terapii ze specjalizacj??? w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach ordynacji dziennej oraz na dy???ury ze specjalizacj???."

OPO/22/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Uniewa???nienie
12.05.2021r Dotyczy:"udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych piel???gniarskich na okres 12 miesi???cy - CPV:85111000-0 us???ugi szpitalne w zakresie Anestezjologii i intensywnej terapii na oddziale Anestezjologii i intensywnej terapii ze specjalizacj??? w zakresie anestezjologii lub zako???czonym kursem anestezjologicznym w ordynacji dziennej i na dy???ury."

OPO/23/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf

PROSTUJE SI??? OCZYWISTE OMY???KI PISARSKIE .
Uniewa???nienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us???ugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie leczenia i diagnostyki w oddziale chor???b wewn???trznych w ramach ordynacji dziennej lekarza specjalist??? chor???b wewn???trznych lub lekarza z I stopniem specjalizacji z do???wiadczeniem lub lekarza w trakcie specjalizacji chor???b wewn???trznych"

OPO/2/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 2.docz
Rozstrzygni???cie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ???wiadcze??? zdrowotnych piel???gniarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii ze specjalizacj??? w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach ordynacji dziennej"

OPO/3/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Prostuje si??? oczywiste omy???ki pisarskie. Tekst jednolity
Uniewa???nienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us???ugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii ze specjalizacj??? w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach ordynacji dziennej i na dy???ury ze specjalizacj???"

OPO/4/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 4.doc
Uniewa???nienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us???ugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie opisywania bada??? EEG przez lekarza specjalist??? z neurologii b???d??? lekarza innej specjalizacji z uprawnieniami do opisywania bada??? EEG"

OPO/5/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 5.doc
Rozstrzygni???cie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us???ugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie chirurgii og???lnej w ordynacji dziennej i dy???ury lekarskie ze specjalizacj??? w zakresie chirurgii og???lnej"

OPO/6/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 6.doc
Rozstrzygni???cie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us???ugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie bada??? wst???pnych okresowych pracownik???w z zakresu medycyny pracy"

OPO/7/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
Prostuje si??? oczywiste omy???ki pisarskie. Strony nr : 2
Rozstrzygni???cie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us???ugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie konsylium onkologicznego"

OPO/8/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 8.doc
Rozstrzygni???cie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielania ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w rodzajuCPV:85111000-0 us???ugi ochrony zdrowia szpitala w zakresie leczenia i diagnostyki w oddziale chor???b wewn???trznych w ramach ordynacji dziennej ze specjalizacj??? w dziedzinie chor???b wewn???trznych na stanowisko kierownika oddzia???u chor???b wewn???trznych"

OPO/9/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 9.doc
Uniewa???nienie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us???ugi ochrony zdrowia szpitala w zakresie Chirurgii Og???lnej, Chor???b Wewn???trznych, Anestezji, Izby Przyj??????, Okulistyki w ramach dy???ur???w stacjonarnych oraz dy???ur???w pod telefon z zakresu Chirurgii i Okulistyki"

OPO/10/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 10.doc
Rozstrzygni???cie
11.03.2021r Dotyczy:"Udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych piel???gniarskich w zakresie Anestezjologii i intensywnej terapii na oddziale Anestezjologii i intensywnej terapii ze specjalizacj??? w zakresie anestezjologii lub zako???czonym kursem anestezjologicznym w ordynacji dziennej i na dy???ury"

OPO/11/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 11.doc
Uniewa???nienie
12.03.2021r Dotyczy:"Udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych lekarskich w rodzaju CPV:85111000-0 us???ugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie programu lekowym - leczenie neowaskularnej (wysi???kowej) postaci zwyrodnienia plamki zwi???zanego z wiekiem (AMD) przez lekarzy specjalist???w."

OPO/12/K/2021
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Warunki Konkursu Ofert.pdf
formularz zalaczniki OPO 12.doc
Rozstrzygni???cie
25.01.2021r Dotyczy: "Konkurs na udzielanie swiadcze??? zdrowotnych lekarskich na okres 1 roku w rodzaju CV:85111000-0 us???ugi ochrony zdrowia szpitalne w zakresie neurochirurgicznych zabieg???w operacyjnych "

Og???oszenie
Formularz ofertowy
Rozstrzygni???cie Konkursu Ofert
12.01.2021r Dotyczy: "Udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzier???aw??? pomieszcze??? na okres 24 miesi???cy"

AZP/01/K/2021.
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Szczeg???owe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Za??????cznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty.doc
Za??????cznik nr 2 do SWKO - Formularz cenowy.xls
Za??????cznik nr 3 do SWKO - Wykaz pomieszcze??? - rzut II pi???tra Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego.jpg
Za??????cznik nr 4 do SWKO - Oswiadczenie Oferenta.doc
Za??????cznik nr 5 do SWKO - Warunki graniczne.docx
Za??????cznik nr 6 do SWKO - Wykaz personelu.doc
Za??????cznik nr 7 do SWKO - Wykaz aparatury i sprz???tu medycznego.doc
Za??????cznik nr 8 do SWKO - Projekt umowy.pdf
Za??????cznik nr 9 do SWKO - Protok??? zdawczo-odbiorczy.doc
Rozstrzygni???cie Konkursu Ofert
22.12.2020r Dotyczy: "Udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzier???aw??? pomieszcze??? na okres 24 miesi???cy - II"

AZP/02/K/2020
Og???oszenie Konkursu Ofert.pdf
Szczeg???owe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Za??????cznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty.doc
Za??????cznik nr 2 do SWKO - Formularz cenowy.xls
Za??????cznik nr 3 do SWKO - Wykaz pomieszcze??? - rzut II pi???tra Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego.jpg
Za??????cznik nr 4 do SWKO - Oswiadczenie Oferenta.doc
Za??????cznik nr 5 do SWKO - Warunki graniczne.docx
Za??????cznik nr 6 do SWKO - Wykaz personelu.doc
Za??????cznik nr 7 do SWKO - Wykaz aparatury i sprz???tu medycznego.doc
Za??????cznik nr 8 do SWKO - Projekt umowy.pdf
Za??????cznik nr 9 do SWKO - Protok??? zdawczo-odbiorczy.doc
Og???oszenie o uniewa???nieniu
14.12.2020r Dotyczy: "Konkurs na udzielanie swiadcze??? zdrowotnych przez lekarza w zakresie chor???b wewn???trzych oraz anestezjologii i intensywnej terapii"

Og???oszenie
Formularz ofertowy
Warunki szczeg???lowe do konkursu
Projekt umowy o udzielanie ???wiadcze??? zdrwotnych
style="margin-top:8px;margin-left:10px;"/> Projekt umowy o udzielanie ???wiadcze??? zdrwotnych
Og???oszenie o uniewa???nieniu
11.12.2020r Dotyczy: "Konkurs ofert na wykonanie podwykonawcy w celu realizacji swiadcze??? zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i ???wi???tecznej opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielegniarskiej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i piel???gniarskiej"

Og???oszenie
Formularz ofertowy
Warunki szczeg???lowe do konkursu
Projekt umowy na wykonanie ???wiadcze??? zdrwotnych
Wz???r wykazu persolelu medycznego
O???wiadczenie Oferenta
Rozstrzygni???cie
15.10.2020r Dotyczy: "Udzielania ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii i bakteriologii wraz z dzier???aw??? pomieszcze??? na okres 2 lat", nr post???powania AZP/01/K/2020

AZP/01/K/2020
Og???oszenie
Szczeg???owe Warunki Konkursu Ofert
Za??????cznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty
Za??????cznik nr 2 do SWKO - Formularz cenowy
Za??????cznik nr 3 do SWKO - Wykaz pomieszcze??? - rzut II pi???tra Bloku Diagnostyczno-Zabiegowego
Za??????cznik nr 4 do SWKO - O???wiadczenie Oferenta
Za??????cznik nr 5 do SWKO - Warunki graniczne
Za??????cznik nr 6 do SWKO - Wykaz personelu
Za??????cznik nr 7 do SWKO - Wykaz aparatury i sprz???tu medycznego
Za??????cznik nr 8 do SWKO - Projekt umowy
Za??????cznik nr 9 do SWKO - Protok??? zdawczo-odbiorczy
Og???oszenie o uniewa???nieniu
02.10.2020r Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze??? zdrowotnych pielegniarskich w Oddziale Okulistycznym

OPO/13/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
24.09.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze??? zdrowotnych w zakresie ca???odobowej opieki lekarskiej z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddzia???ach

OPO/12/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
14.09.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze??? zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

OPO/11/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
14.09.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze??? zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielegniarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

OPO/10/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
20.08.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze??? zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki pielegniarskiej/poloznej dla pacjentow Szpitala

OPO/9/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
13.08.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie swiadcze??? zdrowotnych piel???gniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

AOS/1/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
16.07.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85121100-4 w zakresie opieki zdrowotnej, w dni powszednie i ???wi???teczne w Okr???gowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - S.P.Z.O.Z.

OPO/8/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
18.05.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych w zakresie ginekologii i po???o???nictwa w ramach ca???odobowej opieki lekarskiiej i/lub dy???ur???w medycznych

OPO/7/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
17.03.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych z zakresu ginekologii i po???o???nictwa w ramach ca???odobowej opieki lekarskiej i/lub dy???ur???w medycznych.

OPO/5/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
16.03.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-1 us???ugi szpitalne z zakresu calodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddzia???ach, w dni powszednie i ???wi???teczne w Okr???gowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/4/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
14.02.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-1 us???ugi szpitalne z zakresu calodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddzia???ach, w dni powszednie i ???wi???teczne w Okr???gowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/3/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
12.02.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-0 us???ugi szpitalne z zakresu ca???odobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddzia???ach, w dni powszednie i ???wi???teczne w Okr???gowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/2/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie
2020 r. PLAN ZAM???WIE??? PUBLICZNYCH NA ROK 2020 Plan
28.01.2020r. Dotyczy: Konkurs ofert na udzielanie ???wiadcze??? zdrowotnych przez lekarza na okres 1 roku w rodzaju kod CPV: 85111000-1 us???ugi szpitalne z zakresu calodobowej opieki lekarskiej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Blokach Operacyjnych i w Oddzia???ach, w dni powszednie i ???wi???teczne w Okr???gowym Szpitalu Kolejowym w Katowiach - s.p.z.o.z.

OPO/1/K/2020
Og???oszenie
Warunki
Rozstrzygni???cie


Kontakt

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
mgr Roksana Ulbrich
tel. 32 605 35 22


Archiwum

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej

Poradnie i gabinety

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
Poradnia medycyny pracy
Poradnia neurologiczna
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia okulistyczna
Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Pracownie diagnostyczne

Pracownia EKG: 32 605 35 74
Pracownia EEG: 32 605 35 30
Pracownia EMG: 32 605 35 30
Pracownia RTG: 32 605 35 40
Pracownia USG: 32 605 35 41
Pracownia endoskopowa: 32 605 35 33
Pracownia OCT 32 605 35 84
Pracownia angiografii oka: 32 605 35 85
Pracownia ultrasonografii okulistycznej
Pracownia schorzeń rogówki
Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
Pracownia doboru pomocy optycznej
dla słabowidzących: 32 605 35 88, 32 605 35 89
Pracownia laserowa

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686
© 2012 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: PEGAZ Studio